Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 62/2017 Wójta Gminy Zadzim z dnia 27.10.2017 r.
w sprawie zmiany planu kontroli zarządczej na 2017 rok
27.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 61/2017 Wójta Gminy Zadzim z dnia 27.10.2017 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie
projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy
Gminy Zadzim z organizacjami pozarządowymi (...)
27.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 60/2017 Wójta Gminy Zadzim z dnia 23.10.2017 r.
w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych
Gminy Zadzim na rok 2017
27.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 59/2017 Wójta Gminy Zadzim z dnia 18.10.2017 r.
w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji
ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej spowodowanych huraganem na terenie
gminy Zadzim
27.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Zadzim z dnia 18.10.2017 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu dokonania
wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze
27.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 57/2017 Wójta Gminy Zadzim z dnia 09.10.2017 r.
w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat powstałych w
wyniku nawałnicy na terenie Gminy Zadzim
27.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Zadzim z dnia 26.09.2017 r.
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Zadzim
27.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Zadzim z dnia 26.09.2017 r.
w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych
Gminy Zadzim na rok 2017
27.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 54/2017 Wójta Gminy Zadzim z dnia 26.09.2017 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Zadzim na 2017 r.
27.10.2017 więcej
Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Zadzim z dnia 22.09.2017 r.
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Zadzim
27.10.2017 więcej