2015-02-16

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Adres skrytki: /vai6a74l86/SkrytkaESP  
(między cyframi 4 i 8 znajduje się mała litera L)

 

Aby skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP należy spełniać dwa warunki:

1. Posiadać konto na ePUAP.
2. Posiadać podpis elektroniczny lub profil zaufany.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
Akceptowalne formaty załączników to:(DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP) Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.


W załączniku instrukcja wysyłania pisma do Urzędu Gminy Zadzim poprzez platformę ePUAP

Załączniki

  Instrukcja_epuap_ESP_bip.pdf 569,02 KB (pdf) szczegóły pobierz