2015-01-30

Gmina Zadzim

 

Kod Gminy Nazwa Gminy Rodzaj Gminy Województwo Powiat
1011062 Zadzim gmina wiejska ŁÓDZKIE (10) poddębicki (1011)


Adres: Zadzim 44, 99-232 Zadzim
Kontakt: tel. 436786160 fax. 436786660, ug_zadzim(at)wp.pl
www: http://www.gminazadzim.pl/
Adres archiwalny Biuletynu Informacji Publicznej: http://archiwum.gminazadzim.pl/
Godziny pracy urzędu: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /vai6a74l86/SkrytkaESP


Wójt: Krzysztof Woźniak
Wójt przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od 9.00 do 11.00


Zastępca Wójta/Sekretarz: Irena Wawrzecka
Skarbnik Gminy: Jolanta Kubis


NIP GMINY: 828-135-62-81

Rachunek bankowy urzędu (dla wpłat podatków i opłat lokalnych)
BS Poddębice o/Zadzim: 62 9263 0000 8000 0042 2008 0002

 

Statut, Studium Zagospodarowania Przestrzennego oraz Strategi Rozwoju Gminy Zadzim dostępne są w załącznikach na dole strony

Załączniki

  Studium-ZP-20150130.zip 19,58 MB (zip) szczegóły pobierz
  Strategia_Rozwoju_G...ny_Zadzim.pdf 3,43 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Statut_Gminy_Zadzim.pdf 1,04 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się