2015-02-27

Gospodarka odpadami komunalnymi

Terminy i tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zobowiązani są do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bez wezwania, w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe, w terminach:
 

1) za miesiące styczeń – luty do dnia 15 marca danego roku
2) za miesiące marzec – kwiecień do dnia 15 maja danego roku
3) za miesiące maj – czerwiec do dnia 15 lipca danego roku
4) za miesiące lipiec – sierpień do dnia 15 września danego roku
5) za miesiące wrzesień – październik do dnia 15 listopada danego roku
6) za miesiące listopad – grudzień do dnia 30 grudnia danego roku
 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się:
1) w drodze inkasa u sołtysów
2) gotówką w kasie Urzędu Gminy Zadzim
3) przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zadzim

BS Poddębice o/Zadzim
62 9263 0000 8000 0042 2008 0002
 

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami

 

Sposób zbierania odpadów komunalnych

Wysokość miesięcznej opłaty za osobę

Wysokość całkowitej miesięcznej opłaty

SELEKTYWNY

8 zł

Iloczyn stawki oraz ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość

NIESELEKTYWNY

13 zł


Obowiązujące uchwały:

 

UCHWAŁA NR V/39/2015 RADY GMINY ZADZIM z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Uchwała nr XXI/121/2016 Rady Gminy Zadzim z dnia 11 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr V/37/2015 Rady Gminy Zadzim z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Załączniki

  zasady_segregacji_odpadow.pdf 77,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Deklaracja_wysokosc..._odpadami.pdf 130,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Deklaracja_wysokosc..._odpadami.doc 38,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się