2015-02-27

Gospodarka odpadami komunalnymi

Terminy i tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zobowiązani są do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bez wezwania, w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe, w terminach:
 

1) za miesiące styczeń – luty do dnia 15 marca danego roku
2) za miesiące marzec – kwiecień do dnia 15 maja danego roku
3) za miesiące maj – czerwiec do dnia 15 lipca danego roku
4) za miesiące lipiec – sierpień do dnia 15 września danego roku
5) za miesiące wrzesień – październik do dnia 15 listopada danego roku
6) za miesiące listopad – grudzień do dnia 30 grudnia danego roku
 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się:
1) w drodze inkasa u sołtysów
2) gotówką w kasie Urzędu Gminy Zadzim
3) przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zadzim

BS Poddębice o/Zadzim
62 9263 0000 8000 0042 2008 0002
 

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami

 

Sposób zbierania odpadów komunalnych

Wysokość miesięcznej opłaty za osobę

Wysokość całkowitej miesięcznej opłaty

SELEKTYWNY

8 zł

Iloczyn stawki oraz ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość

NIESELEKTYWNY

13 zł


Obowiązujące uchwały:

 

UCHWAŁA NR V/39/2015 RADY GMINY ZADZIM z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Uchwała nr XXI/121/2016 Rady Gminy Zadzim z dnia 11 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr V/37/2015 Rady Gminy Zadzim z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Załączniki

  zasady_segregacji_odpadow.pdf 77,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Deklaracja_wysokosc..._odpadami.pdf 130,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Deklaracja_wysokosc..._odpadami.doc 38,5 KB (doc) szczegóły pobierz