2015-02-16

Jednostki pomocnicze

Sołectwo

Sołtys

Miejscowości

Adamka

Kosicka Dorota,

(zam. Adamka)

Adamka,

Grabinka

Bąki

Owczarek Krystyna,

(zam. Zaborów)

Bąki,

Zaborów

Bogucice

Nowak Mariola,

(zam. Bogucice)

Bogucice,

Leszkomin

Bratków Dolny

Jaśczak Andrzej,

(zam. Bratków)

Bratków Dolny,

Bratków Górny

Charchów Księży

Tomaszewski Józef,

(zam. Charchów Księży)

Charchów Księży

Charchów Pański

Woźniak Beata,

(zam. Charchów Pański)

 

Charchów Pański, 

Zawady,

Walentynów

Chodaki

Choiński Jan,

(zam. Chodaki)

Chodaki
Dąbrówka

Kałużny Piotr,

(zam. Dąbrówka)

Dąbrówka

Dzierzązna

Warycha Marek,

 (zam. Dąbrówka D. )

 

 

 

Dzierzązna,  

Dąbrówka D.,

Budy Jeżewskie,

Sikory,

Nowy Świat

Górki Zadzimskie

Wiewórska Marlena

(zam. Górki Zadzimskie)

Górki Zadzimskie
Grabina

Dębski Paweł

(zam. Grabina)

Grabina

Iwonie

Gurazda Grażyna

(zam. Iwonie)

Iwonie,

Babiniec

Jeżew

Zarzycki Stanisław

(zam. Jeżew)

Jeżew,

Jeżew PGR

Kłoniszew

Stępień Maciej


(zam. Kłoniszew)

Kłoniszew
Kraszyn

Tomczyk Kazimierz


(zam. Kraszyn)

Kraszyn

Małyń

Świt Edward

(zam. Małyń)

Małyń,

Józefów

Marcinów

Kwapiszewski Mariusz


(zam. Marcinów)

Marcinów

Otok

Pośpieszyńska Jolanta

(zam. Otok)

 

 

Otok,

Otok PKP,

Zalesie,

Zalesie PGR

Pałki

Siekacz Zygmunt

(zam. Wola Sipińska)

 

Pałki,

Wola Sipińska,

Hilarów

Pietrachy

Ciesionik Anna

(zam. Pietrachy)

Pietrachy,

Głogowiec

Piotrów

Dębski Antoni


(zam. Piotrów)

Piotrów
Ralewice

Wilczyński Krystian


(zam. Ralewice)

Ralewice
Ruda Jeżewska

Meissner Alfred


(zam. Ruda Jeżewska)

Ruda Jeżewska

Rzechta Drużbińska

Lefik Marcin

(zam. Rzechta Drużb.)

 

Rzechta Drużbińska, Annów,

Alfonsów,

Urszulin

Rzeczyca

Witosławski Jerzy

(zam. Rzeczyca)

Rzeczyca,

Szczawno Rzeczyckie

Skęczno

Nowak Dorota

(zam. Skęczno)

Skęczno,

Piła

Stefanów

Borowski Stanisław

(zam. Stefanów)

Stefanów
Wierzchy

Cieślak Andrzej

(zam. Wierzchy)

Wierzchy

Wola Flaszczyna

Cepowska Elżbieta

(zam. Wola Flaszczyna)

Wola Flaszczyna,

Wola Dąbska

Wyrębów

Woźniak Sławomira

(zam. Wyrębów)

Wyrębów
Wola Zaleska

Augustyniak Wanda

(zam. Wola Zaleska)

Wola Zaleska

Zadzim

Groberek Sławomir

(zam. Zadzim)

 

Zadzim,

Kazimierzew,

Rudunki

Zygry

Sikała Grażyna

(zam. Zygry)

Zygry,

Maksymilianów

Żerniki

Cyliński Wojciech

(zam. Żerniki)

 

Żerniki,

Anusin,

Wiorzyska

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się