2016-04-20

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz 2135) informujemy, że w celu realizacji zadań ustawowych gminy oraz wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa w Urzędzie Gminy Zadzim przetwarzane są zbiory danych osobowych.


Administratorem danych osobowych jest:
Gmina Zadzim
reprezentowana przez
Wójta Gminy Zadzim
Adres siedziby administratora danych:
Zadzim 44,
99-232 Zadzim


Dane osobowe mogą być przekazywane przez osoby których dotyczą dobrowolnie lub konieczność ich przetwarzania może wynikać z przepisów prawa.
Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

Rejestr zbiorów danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych osobowych informujemy, iż rejestr ten prowadzony jest elektronicznie i dostępny jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Zadzim po uprzednim umówieniu telefonicznym 436786160  w dni powszednie w godz. 10:00 – 16:00