2018-03-07

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi


Wykonywanie usług w zakresie "wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Zadzim w 2018 roku oraz transport i zapewnienie opieki zwierzętom w schronisku dla bezdomnych zwierząt” realizuje Hotel dla zwierząt i ptactwa domowego Longin Siemiński, Wojtyszki 18,98-277 Brąszewice.

Usługę pn. „zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt z terenu gminy Zadzim oraz usypianie ślepych miotów – bezdomnych psów i kotów” na rzecz Gminy Zadzim w 2018r. świadczyć będzie Pani Alicja Raczkowska - „HORSE-VET-JAR” Lecznica pod św. Franciszkiem, Zadzim 68, 99-232 Zadzim.

Zgłoszenia dotyczące zaistnienia w/w sytuacji należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Zadzimiu pod numerem tel. 43-678-61-60 (wew.22)
 

Dokumenty do pobrania:

Załączniki

  XLV-237-2017.pdf 187,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek-na-prowadze...alalnosci.pdf 76,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek-schronisko.pdf 68,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek-spalarnia.pdf 67,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek-grzebowiska.pdf 67,44 KB (pdf) szczegóły pobierz