2018-03-07

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi


Wykonywanie usług w zakresie "wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Zadzim w 2019 roku oraz transport i zapewnienie opieki zwierzętom w schronisku dla bezdomnych zwierząt” realizuje Hotel dla zwierząt i ptactwa domowego Longin Siemiński, Wojtyszki 18,98-277 Brąszewice.

Usługę pn. „zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt z terenu gminy Zadzim oraz usypianie ślepych miotów – bezdomnych psów i kotów” na rzecz Gminy Zadzim w 2019 r. świadczyć będzie Pani Alicja Raczkowska - „HORSE-VET-JAR” Lecznica pod św. Franciszkiem, Zadzim 68, 99-232 Zadzim.

Zgłoszenia dotyczące zaistnienia w/w sytuacji należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Zadzimiu pod numerem tel. 43-678-61-60 (wew.22)
 

Dokumenty do pobrania:

Załączniki

  XLV-237-2017.pdf 187,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek-na-prowadze...alalnosci.pdf 76,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek-schronisko.pdf 68,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek-spalarnia.pdf 67,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek-grzebowiska.pdf 67,44 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się