2015-02-27

Wzory dokumentów podatkowych

 

L.p. Rodzaj dokumentu
1. DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
2. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
3. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
4. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
5. DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
6. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
7. Wniosek  o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
8. Wniosek o wydanie zaświadczenia

 

Uchwały podatkowe
L.p. Nr Uchwały Opis dokumentu
1. XLII/221/2017 w sprawie obniżenia wysokości średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Zadzim
2. XLII/222/2017

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok

3. XLII/223/2017 w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych w roku 2018
4. XLII/220/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
5. XLII/224/2017 w sprawie opłaty targowej i sposobu jej poboru.
6. XV-93-2015 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

 

Załączniki

  Wniosek_o_zaswiadczenie.pdf 41,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XV-93-2015.pdf 1,27 MB (pdf) szczegóły pobierz
  deklaracja_na_podatek_lesny.pdf 69,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja_w_spr_po...u_lesnego.pdf 58,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  deklaracja_na_podatek_rolny.pdf 106,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja_w_spr_po...u_rolnego.pdf 91,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  deklaracja_na_podat...uchomosci.pdf 115,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja_w_spr_po...uchomosci.pdf 97,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek-o-zwrot-pod...ji-rolnej.pdf 1,1 MB (pdf) szczegóły pobierz
  XLII-220-2017.pdf 94,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XLII-221-2017.pdf 90,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XLII-222-2017.pdf 92,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XLII-223-2017.pdf 86,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XLII-224-2017.pdf 89,17 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się