2015-10-02

Wnioski o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi

Podaje się do publicznej wiadomości wzory urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w związku z treścią § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1257).

 

Dla osób fizycznych - formularz PPF

 

Dla osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - formularz PPPr

 

Akty prawne:

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002 nr 153 poz. 1270).

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy (Dz.U. 2015 poz. 1257)

Załączniki

  ppf.pdf 141,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pppr.pdf 137,33 KB (pdf) szczegóły pobierz