Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Informacja o XIV Komisji Budżetu i Finansów i IX Komisji Rozwoju
Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów
oraz Komisji Rozwoju
08.12.2017 więcej
Informacja
w sprawie nieruchomości lokalowych przeznaczonych do oddania w
najem
08.12.2017 więcej
Informacja o wynikach konsultacji społecznych
w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Zadzim z
organizacjami pozarządowymi (...) prowadzącymi działalność
na terenie Gminy Zadzim na rok 2018”
16.11.2017 więcej
Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego
13.10.2017 więcej
123