Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wójta Gminy Zadzim z dnia 13.04.2018
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego
13.04.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Zadzim z dnia 12.04.2018
o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa oraz o
przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko
13.04.2018 więcej
Informacja - wykaz nieruchomości do oddania w najem
z przeznaczeniem na prowadzenie zakładu fryzjerskiego.
06.04.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Zadzim z dnia 27.03.2018
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego
29.03.2018 więcej
Ogłoszenie Wójta Gminy Zadzim z dnia 26.03.2018
o wynikach konkursu ofert w ramach Otwartego Konkursu Ofert na
wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku w obszarze
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
26.03.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Zadzim z dnia 09.03.2018
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego
13.03.2018 więcej
Ogłoszenie Wójta Gminy Zadzim z dnia 09.03.2018
o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w ramach
otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych o których mowa w Zarządzeniu Nr 18/2018 Wójta gm
Zadzim z dn 28.02.2018
09.03.2018 więcej
Obwieszczenie
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działek
oznaczonych nr ewid. gr. 156/2 i 158/2 położonych w obrębie
geodezyjnym Zadzim – Kazimierzew
02.03.2018 więcej
12