Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja - wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę
z przeznaczeniem na parking dla autokarów szkolnych
16.02.2018 więcej
Obwieszczenie
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego
08.02.2018 więcej
Informacja - wykaz nieruchomości do oddania w najem
wykaz nieruchomości do oddania w najem
02.02.2018 więcej
Ogłoszenie Wójta Gminy Zadzim z dnia 12.01.2018
w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały
w sprawie „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zadzim na
rok 2018”
16.01.2018 więcej