2018-02-28

Ogłoszenie Wójta Gminy Zadzim z dnia 28.02.2018

O g ł o s z e n i e

Wójt Gminy Zadzim

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018 w zakresie:

1. Zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych

Załączniki

  Ogłoszenie o konkursie.pdf 47,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie o ogł... konkursu.pdf 39,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie o regul... konkursu.pdf 115,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wzór ofert.pdf 1,02 MB (pdf) szczegóły pobierz