Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 132/2015 Wójta Gminy Zadzim z dnia 31.12.2015 r.
w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych
Gminy Zadzim na rok 2015
29.01.2016 więcej
Zarządzenie Nr 131/2015 Wójta Gminy Zadzim z dnia 17.12.2015 r.
w sprawie wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od
towarów i usług VAT w Gminie Zadzim
04.01.2016 więcej
Zarządzenie Nr 130/2015 Wójta Gminy Zadzim z dnia 10.12.2015 r.
w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych
Gminy Zadzim na rok 2015
04.01.2016 więcej
Zarządzenie Nr 129/2015 Wójta Gminy Zadzim z dnia 09.12.2015 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie
Gminy w Zadzimiu
04.01.2016 więcej
Zarządzenie Nr 128/2015 Wójta Gminy Zadzim z dnia 08.12.2015 r.
w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości lokalowej - lokal użytkowy przeznaczony do
oddania w najem
04.01.2016 więcej
Zarządzenie Nr 127/2015 Wójta Gminy Zadzim z dnia 08.12.2015 r.
w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości lokalowej - lokal użytkowy przeznaczony do
oddania w najem
04.01.2016 więcej
Zarządzenie Nr 125/2015 Wójta Gminy Zadzim z dnia 07.12.2015 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Zadzimiu
04.01.2016 więcej
Zarządzenie Nr 124/2015 Wójta Gminy Zadzim z dnia 02.12.2015 r.
w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych
Gminy Zadzim na rok 2015
04.01.2016 więcej
Zarządzenie Nr 123/2015 Wójta Gminy Zadzim z dnia 24.11.2015 r.
w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego
04.01.2016 więcej