Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 67/2016 Wójta Gminy Zadzim z dnia 29.12.2016 r.
w sprawie ustalenia planu szkoleń pracowników na 2017 rok
01.03.2017 więcej
Zarządzenie Nr 66/2016 Wójta Gminy Zadzim z dnia 29.12.2016 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień
publicznych w Urzędzie Gminy w Zadzimiu
01.03.2017 więcej
Zarządzenie Nr 65/2016 Wójta Gminy Zadzim z dnia 29.12.2016 r.
w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych
Gminy Zadzim na rok 2016
16.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 64/2016 Wójta Gminy Zadzim z dnia 29.12.2016 r.
w sprawie powołania na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki
Publicznej w Zadzimiu
11.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 63/2016 Wójta Gminy Zadzim z dnia 20.12.2016 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu dokonania
wyboru kandydata na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki
Publicznej w Zadzimiu
11.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 62/2016 Wójta Gminy Zadzim z dnia 19.12.2016 r.
w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych
Gminy Zadzim na rok 2016
11.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 61/2016 Wójta Gminy Zadzim z dnia 15.12.2016 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie
Gminy w Zadzimiu
11.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 60/2016 Wójta Gminy Zadzim z dnia 15.12.2016 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Izabeli Pietrasik
Dyrektorowi Zespołu Szkół w Zadzimiu w zakresie bieżącego
zarządu mieniem gminnym i innych czynności
11.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 59/2016 Wójta Gminy Zadzim z dnia 15.12.2016 r.
w sprawie zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych
dojazdowych do nieruchomości i gruntów rolnych oraz zasad
ustalania wysokości opłat z tytułu ich dzierżawy
11.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 58/2016 Wójta Gminy Zadzim z dnia 06.12.2016 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
przeznaczonej do oddania w dzierżawę
11.01.2017 więcej