Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 83/2017 Wójta Gminy Zadzim z dnia 29.12.2017 r.
w sprawie zmiany przyjętej polityki rachunkowości w Urzędzie
Gminy Zadzim oraz jednostkach dla których obsługę księgową
prowadzi Urząd
12.02.2018 więcej
Zarządzenie Nr 82/2017 Wójta Gminy Zadzim z dnia 29.12.2017 r.
w sprawie upoważnienia pracowników do przeprowadzenia kontroli
zarządczej
19.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 81/2017 Wójta Gminy Zadzim z dnia 29.12.2017 r.
w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2018 rok
19.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 80/2017 Wójta Gminy Zadzim z dnia 29.12.2017 r.
w sprawie powołania na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki
Publicznej w Zadzimiu
19.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 79/2017 Wójta Gminy Zadzim z dnia 28.12.2017 r.
w sprawie planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy
Zadzim na rok 2018
19.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 78/2017 Wójta Gminy Zadzim z dnia 28.12.2017 r.
w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych
Gminy Zadzim na rok 2017
19.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 77/2017 Wójta Gminy Zadzim z dnia 28.12.2017 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu dokonania
wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze
19.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 76/2017 Wójta Gminy Zadzim z dnia 18.12.2017 r.
w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych
Gminy Zadzim na rok 2017
19.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 75/2017 Wójta Gminy Zadzim z dnia 18.12.2017 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Zadzim na 2017 r.
19.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 74/2017 Wójta Gminy Zadzim z dnia 12.12.2017 r.
zmieniające zarządzenie nr 10/94 Wójta Gminy Zadzim z dnia 10
czerwca 1994r. dotyczące utworzenia ZFŚS dla pracowników
Urzędu Gminy, GOPS i Gminnej Biblioteki Publicznej ...
19.01.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się