Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 83/2017 Wójta Gminy Zadzim z dnia 29.12.2017 r.
w sprawie zmiany przyjętej polityki rachunkowości w Urzędzie
Gminy Zadzim oraz jednostkach dla których obsługę księgową
prowadzi Urząd
12.02.2018 więcej
Zarządzenie Nr 82/2017 Wójta Gminy Zadzim z dnia 29.12.2017 r.
w sprawie upoważnienia pracowników do przeprowadzenia kontroli
zarządczej
19.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 81/2017 Wójta Gminy Zadzim z dnia 29.12.2017 r.
w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2018 rok
19.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 80/2017 Wójta Gminy Zadzim z dnia 29.12.2017 r.
w sprawie powołania na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki
Publicznej w Zadzimiu
19.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 79/2017 Wójta Gminy Zadzim z dnia 28.12.2017 r.
w sprawie planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy
Zadzim na rok 2018
19.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 78/2017 Wójta Gminy Zadzim z dnia 28.12.2017 r.
w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych
Gminy Zadzim na rok 2017
19.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 77/2017 Wójta Gminy Zadzim z dnia 28.12.2017 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu dokonania
wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze
19.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 76/2017 Wójta Gminy Zadzim z dnia 18.12.2017 r.
w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych
Gminy Zadzim na rok 2017
19.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 75/2017 Wójta Gminy Zadzim z dnia 18.12.2017 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Zadzim na 2017 r.
19.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 74/2017 Wójta Gminy Zadzim z dnia 12.12.2017 r.
zmieniające zarządzenie nr 10/94 Wójta Gminy Zadzim z dnia 10
czerwca 1994r. dotyczące utworzenia ZFŚS dla pracowników
Urzędu Gminy, GOPS i Gminnej Biblioteki Publicznej ...
19.01.2018 więcej