Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Zadzim z dnia 23.03.2018 r.
w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych
Gminy Zadzim na rok 2018
23.03.2018 więcej
Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Zadzim z dnia 15.03.2018 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 104/2015 Wójta Gminy Zadzim z
dnia 24.09.2015 r. w sprawie powołania Zespołu
Interdyscyplinarnego w Gminie Zadzim
23.03.2018 więcej
Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Zadzim z dnia 15.03.2018 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 104/2015 Wójta Gminy Zadzim z
dnia 24.09.2015 r. w sprawie powołania Zespołu
Interdyscyplinarnego w Gminie Zadzim
23.03.2018 więcej
Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Zadzim z dnia 09.03.2018 r.
w sprawie naboru do komisji konkursowych w ramach otwartego
konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018
roku w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
09.03.2018 więcej
Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Zadzim z dnia 01.03.2018 r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora
Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Zygrach
09.03.2018 więcej
Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Zadzim z dnia 28.02.2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie
realizacji zadań publicznych w roku 2018 w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej
05.03.2018 więcej
Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Zadzim z dnia 28.02.2018 r.
w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na wsparcie
realizacji zadań publicznych w roku 2018 w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej
05.03.2018 więcej
Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Zadzim z dnia 22.02.2018 r.
w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych
Gminy Zadzim na rok 2018
05.03.2018 więcej
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Zadzim z dnia 22.02.2018 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Zadzim na 2018 r.
05.03.2018 więcej
123