Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Zadzim z dnia 21.08.2018 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu dokonania wyboru
kandydata na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zadzimiu
28.08.2018 więcej
Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Zadzim z dnia 17.08.2018 r.
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów
komitetów wyborczych (...)
28.08.2018 więcej
Zarządzenie Nr 53/2018 Wójta Gminy Zadzim z dnia 14.08.2018 r.
w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych
Gminy Zadzim na rok 2018
28.08.2018 więcej
Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Zadzim z dnia 14.08.2018 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Zadzim na 2018 r.
28.08.2018 więcej
Zarządzenie Nr 51/2018 Wójta Gminy Zadzim z dnia 10.08.2018 r.
w sprawie skrócenia czasu pracy w czasie upałów
28.08.2018 więcej
Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Zadzim z dnia 09.08.2018 r.
w sprawie skrócenia czasu pracy w czasie upałów
28.08.2018 więcej
Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Zadzim z dnia 08.08.2018 r.
w sprawie przekazania wyposażenia i sprzętu stanowiącego
własność Gminy Zadzim
27.08.2018 więcej
Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Zadzim z dnia 07.08.2018 r.
w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych
Gminy Zadzim na rok 2018
27.08.2018 więcej
Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Zadzim z dnia 07.08.2018 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Zadzim na 2018 r.
27.08.2018 więcej
Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Zadzim z dnia 30.07.2018 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
27.08.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się