Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 83/2018 Wójta Gminy Zadzim z dnia 28.11.2018 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego
stanowiącego własność Gminy Zadzim
12.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 82/2018 Wójta Gminy Zadzim z dnia 26.11.2018 r.
w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych
Gminy Zadzim na rok 2018
12.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 81/2018 Wójta Gminy Zadzim z dnia 26.11.2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie
projektu uchwały „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zadzim
na rok 2019”.
12.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 80/2018 Wójta Gminy Zadzim z dnia 19.11.2018 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i
pasywów w Urzędzie Gminy Zadzim oraz powołania Zespołu
Spisowego
12.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 79/2018 Wójta Gminy Zadzim z dnia 16.11.2018 r.
w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych
Gminy Zadzim na rok 2018
12.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 78/2018 Wójta Gminy Zadzim z dnia 16.11.2018 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Zadzim na 2018 r.
12.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 77/2018 Wójta Gminy Zadzim z dnia 13.11.2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
przeznaczonej do oddania w dzierżawę
12.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 76/2018 Wójta Gminy Zadzim z dnia 07.11.2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie
projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy
Gminy Zadzim z organizacjami pozarządowymi (...) na rok 2019”.
11.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 75/2018 Wójta Gminy Zadzim z dnia 05.11.2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
lokalowych - lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem
11.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 74/2018 Wójta Gminy Zadzim z dnia 31.10.2018 r.
w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych
Gminy Zadzim na rok 2018
11.12.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się