Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Zadzim z dnia 08.02.2018 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy
w Zadzimiu
13.02.2018 więcej
Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Zadzim z dnia 02.02.2018 r.
w spr. ust. harmonogramu czynności w post rekrutacyjnym na rok
szkolny 2018/2019 do pub. przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
oraz klas pierwszych szkół podstawowych (...)
09.02.2018 więcej
Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Zadzim z dnia 02.02.2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
lokalowych - lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem
09.02.2018 więcej
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Zadzim z dnia 29.01.2018 r.
w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych
Gminy Zadzim na rok 2018
09.02.2018 więcej
Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Zadzim z dnia 29.01.2018 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Zadzim na 2018 r.
09.02.2018 więcej
Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Zadzim z dnia 16.01.2018 r.
w sprawie wzoru oświadczenia do Uchwały Nr XLII/223/2017 Rady
Gminy Zadzim z dnia 6 grudnia 2017 w sprawie zwolnień w podatku
od środków transportowych w roku 2018
09.02.2018 więcej
Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Zadzim z dnia 16.01.2018 r.
w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Obchodów Setnej
Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w
Gminie Zadzim
09.02.2018 więcej
Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Zadzim z dnia 16.01.2018 r.
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Zadzimiu do
umieszczania adnotacji na fakturach VAT lub ich kopiach,
stanowiących dowód zakupu oleju napędowego
09.02.2018 więcej
Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Zadzim z dnia 16.01.2018 r.
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Zadzimiu do
umieszczania adnotacji na fakturach VAT lub ich kopiach,
stanowiących dowód zakupu oleju napędowego
09.02.2018 więcej
Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Zadzim z dnia 16.01.2018 r.
w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych
Gminy Zadzim na rok 2018
09.02.2018 więcej
12