Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania

123

  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
1 Przebudowa miejsca rekreacji we wsi Wierzchy gm. Zadzim 2018-03-20 10:00 przetarg nieograniczony 2018-03-20 Zobacz
2 Przebudowa drogi gminnej 111011E Chodaki - Iwonie - Piotrów - Pudłówek w miej... 2018-01-26 10:00 przetarg nieograniczony 2018-02-02 Zobacz
3 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji w systemie "zaproj... 2018-01-23 15:30 zapytanie o cenę 2018-02-01 Zobacz
4 Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Zadzimiu i Szkoły Podstawowej w Zygrach, gm. ... 2018-01-17 10:00 przetarg nieograniczony 2018-01-17 Zobacz
5 Rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zadzim - III przetarg 2017-12-22 10:00 przetarg nieograniczony 2018-01-10 Zobacz
6 Zakup i dostawa sprzętu na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w ZS... 2017-12-11 16:00 zapytanie o cenę 2017-12-15 Zobacz
7 ODBIÓR TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ZADZIM 2017-11-27 10:00 przetarg nieograniczony 2017-12-13 Zobacz
8 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca jej sprzedaż i dystrybucj... 2017-12-04 10:00 przetarg nieograniczony 2017-12-08 Zobacz
9 Rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zadzim - II przetarg 2017-12-01 10:00 przetarg nieograniczony 2017-12-01 Zobacz
10 Utrzymanie przejezdności dróg gminnych na terenie Gminy Zadzim w sezonie zimo... 2017-11-08 16:00 zapytanie o cenę 2017-11-02 Zobacz
123