2015-01-28

Skład Rady Gminy Zadzim- kadencja 2014-2018

Lista Radnych Rady Gminy Zadzim

kadencja 2014-2018

1. Piotr Trybura przewodniczący rady gminy
2. Jan Dzierbicki wiceprzewodniczący rady gminy
3. Jolanta Pośpieszyńska  wiceprzewodnicząca rady gminy

4. Jadwiga Lewandowska - radna
5. Kazimierz Dudczak - radny
6. Paweł Poliński radny
7. Włodzimierz Cieślik - radny
8. Mariusz Warycha - radny
9. Dominik Krysiak - radny
10. Zbigniew Dominiak - radny
11. Halina Wawrzonkowska - radna
12. Teresa Woźniak - radna
13. Jan Sójka - radny
14. Teresa Urbaniak - radna
15. Marek Bienias - radny