2015-02-27

Wzory dokumentów w sprawach Inwestycyjnych i Komunalnych

L.p. Rodzaj dokumentu
1 Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i braku decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości
2 Wniosek o wydanie zaświadczeniao przeznaczeniu działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy Zadzim
3 Wniosek o wyrażenie zgody na umieszczenie przyłącza w pasie drogowym
4 Wniosek o uzgodnienie warunków technicznych ogrodzenia działki
5 Wniosek o uzgodnienie warunków technicznych zjazdu
6 Wniosek o określenie warunków przyłączenia nieruchomości do wodociągu
7 Wniosek o wydanie decyzji na umieszczenie urządzenia w pasie drogi gminnej
8 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew.
9 Wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu wykonanania robót drogowych
10 Wniosek o wydanie zaświadczenia o przyłączeniu do sieci wodociągowej
11 Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
12 Wniosek o zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi
13 Zgłoszenie do ewidencji gminnej zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych (szamb) lub przydomowej oczyszczalni ścieków
14 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

 

Załączniki

  Wniosek_MPZP.pdf 9,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek_o_przeznacz...ki_w_MPZP.pdf 9,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek_zajecie_pas...drogowego.pdf 38,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uzgodnienie_warunko...a_dzialki.pdf 55,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uzgodnienie_warunko...ch_zjazdu.pdf 59,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  przylaczenie_do_wodociagu.pdf 52,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  umieszczenie_urzadz...i_gminnej.pdf 60,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zajecie_pasa_drogow...y_drogowe.pdf 67,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zaswiadczenie_o_prz...wodociagu.pdf 49,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zawarcie_umowy-odpr...ie_w_wode.pdf 49,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zezwolenie_na_umies...rzadzenia.pdf 55,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek_wyciecie_drzewa.pdf 76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  druk_zgloszenia_sza...yszczalni.doc 21 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zgloszenie_zamiaru_...cia_drzew.doc 18,5 KB (doc) szczegóły pobierz