Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Zdzisława Stec - Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Kierownik Referatu Finansowo - Podatkowego
25.08.2017 więcej
Teresa Jaworska - Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Dyrektor Zespołu Szkół w Zygrach
25.08.2017 więcej
Marian Ufnalski - Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Kierownik referatu Inwestycyjno - Komunalnego
25.08.2017 więcej
Jadwiga Sekura - Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Starszy pracownik socjalny upoważniony do wydawania decyzji
administracyjnych w imieniu wójta
25.08.2017 więcej
25.08.2017 więcej
Izabela Pietrasik - Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Dyrektor Zespołu Szkół w Zadzimiu
25.08.2017 więcej
Halina Ryman - Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
25.08.2017 więcej
Grażyna Frymeleusz - Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Podinspektor ds. świadczeń wychowawczych upoważniony do
wydawania decyzji administracyjnych w imieniu wójta
25.08.2017 więcej
12345