2018-04-20

Wybory Samorządowe 2018

 

L.p. Nazwa dokumentu Opis dokumentu
1 ZARZĄDZENIE NR 21/2018
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 12 lutego 2018r.
w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim
2 UCHWAŁA NR XLVI/248/2018
RADY GMINY ZADZIM
z dnia 23 marca 2018r.
w sprawie podziału Gminy Zadzim na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
3 UCHWAŁA NR XLVII/251/2018
RADY GMINY ZADZIM
z dnia 18 kwietnia 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Zadzim na stałe obwody do głosowania, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
4 OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 23 kwietnia 2018r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia nr 21/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim
5 Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Zadzim z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych w trakcie kampanii wyborczej w związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. wyborami samorządowymi
6 Informacja PKW
ZPOW-501-102/18
Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
7 Informacja PKW
ZPOW-501-103/18
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
8 Informacja PKW
ZPOW-501-104/18
Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
9 Informacja PKW
ZPOW-501-104a/18
Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
10 Wniosek o sporzadzenie aktu pelnomocnictwa  
11 Zgodna na przyjecie pelnomocnictwa  
12 Obwieszczenie
Marszałka Województwa Łódzkiego
z dnia 16 sierpnia 2018 r.
o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
13 Obwieszczenie
Starosty Poddębickiego
z dnia 16 sierpnia 2018 r.
o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Powiatu w Poddębicach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
14

Obwieszczenie
Wójta Gminy Zadzim
z dnia 24 sierpnia 2018 r.

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Zadzimiu w wyborach do Rady Gminy Zadzim zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:
15 Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II
z dnia 3 września 2018 r.
o prawie wyborców niepełnosprawnych do głosowania korespondencyjnego
Komisarz Wyborczy w Łodzi I i Komisarz Wyborczy w Łodzi II informują o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
16 ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
17 POSTANOWIENIE
 Komisarza Wyborczego w Łodzi II
z dnia 10 września 2018 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Zadzimiu
18      Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Zadzimiu skład i siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Zadzimiu
19 Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej W Zadzimiu od 13.09.2018 do 17.09.2018
20 Komunikat o dyżurach Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi  
21 OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Zadzimiu
z dnia 18 września 2018 roku
w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
22 Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej W Zadzimiu od 19.09.2018 do 26.09.2018
23

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Zadzim
z dnia 20 września 2018 roku

Wójt Gminy Zadzim podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:
24 POSTANOWIENIE
 Komisarza Wyborczego w Łodzi II
z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Zadzim
25  Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 27 września 2018 r. o przyznanych numerach dla zarejestrowanych list kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
26 Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 27 września 2018 r. o przyznanych numerach dla zarejestrowanych list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
27 Informacja Urzędu Gminy w Zadzimiu w sprawie możliwości dokonania sprawdzenia czy wyborca został uwzględniony w spisie wyborców
28 OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Zadzimiu
z dnia 1 października 2018 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Zadzim zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
29 OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Zadzimiu
z dnia 1 października 2018 r.
o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Zadzim bez głosowania w okręgu wyborczym nr 2
30 OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Zadzimiu
z dnia 1 października 2018 r.
o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Zadzim zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
31 OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Zadzimiu
z dnia 1 października 2018 r.
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Zadzim zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
32 UCHWAŁY
Obwodowych Komisji Wyborczych
w sprawie wyboru Przewodniczącego i zastępcy Obwodowych Komisji Wyborczych
33

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI I z dnia 24 października 2018 r.
(WYCIĄG)

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego (Rada Gminy Zadzim i Rada Powiatu Poddębickiego)
34 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI I z dnia 24 października 2018 r.
(WYCIĄG)
o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego (Wójt Gminy Zadzim)
35 POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI I z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Zadzim

 

Załączniki

  Zarzadzenie_Wojewod...o-21-2018.pdf 1,89 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Okregi_wyborcze-XLVI-248-2018.pdf 177,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Obwody_glosowania-X...-251-2018.pdf 157,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Obwieszczenie_Wojew..._20180423.pdf 307,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarzadzenie_054-18.pdf 246,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZPOW-501-102_18.pdf 128,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZPOW-501-103_18.pdf 142,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZPOW-501-104_18.pdf 143,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZPOW-501-104_18a.pdf 82,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek_o_sporzadze...mocnictwa.PDF 104,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zgodna_na_przyjecie...mocnictwa.PDF 118,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Obwieszczenie_Marsz..._okregach.pdf 62,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Obwieszczenie_Staro..._okregach.pdf 67,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Obwieszczenie_Wojta..._okregach.pdf 71,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Komunikat_Komisarzy...pondencji.pdf 294,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zgloszenie_zamiaru_...ncyjnego.docx 13 KB (doc) szczegóły pobierz
  Powołanie Gminnej ... Zadzimiu.pdf 150,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja_GKW-Skla..._siedziba.pdf 32,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Komunikat o dyżura... w Łodzi.pdf 1,06 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Harmonogram_dyzurow_do_17.09.pdf 27,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Komunikat o dyżura... w Łodzi.pdf 1,06 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Obwieszczenie_GKW_d...wy termin.pdf 158,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Harmonogram_dyzurow_do_26.09.pdf 180,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Obwieszczenie_Wojta..._obwodach.pdf 76,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Powolanie_OKW_Zadzim.pdf 1,16 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Komunikat_o_numerach_list_SW.pdf 314,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Komunikat_o_numerac...st_Powiat.pdf 213,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja-Spis_wyborcow.pdf 46,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Obwieszczenie_GKW_o...andydatow.pdf 57,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Obwieszczenie_GKW_o...losowania.pdf 39,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Obwieszczenie_GKW_o..._na_wojta.pdf 41,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Obwieszczenie_GKW_o...rach_list.pdf 39,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Przewodniczacy_zastepcy_OKW.pdf 1,78 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki_RG_Zadzim.pdf 255,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki_Wojt_gm_Zadzim.pdf 221,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  I.sesja.2018-2023.pdf 200,61 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się